Värdering

Vi värderar dina smycken för återanskaffning, delning och bouppteckning.

Återanskaffning: t.ex. när du ska försäkra ditt smycke. Nyvärde innebär vad det skulle kosta att återanskaffa smycket i nytt skick. Begagnatvärde är vad det kostar att återanskaffa smycket i begagnat skick, t.ex. för antika smycken eller för smycken som inte finns att köpa nya i Sverige.

Delning: när smycken ska delas rättvist inför ev. försäljning.

Bouppteckning: för dödsbon.

Alla värdering utförs av vår certifierade gemmolog och opartiske värderare som är godkänd av Sveriges Handelskamrar. Värderingsexperten, som har över 25 års erfarenhet, undervisar kollegor i branschen inom området och värderar smycken till auktion, privatkunder, andra juvelerare, smyckesaffärer och andra.

Kostnad för värdering:

Ett smycke: 650kr

Därefter 170kr per smycke på samma värdering.

Om du äger ett värderfullt smycke är det alltid en bra idé, att hålla ett fotografi på detta med dess värdering och/eller kvitton från inköp, någonstans separat från själva smycket ifall att olyckan är ute.